گروه تخصصی مطالعه شریف متشکل از تیم حرفه ای و قدرتمند که تلاش دارد گامی بلند در راستای آموزش روش های نوین مطالعه ، ارتقاءحافظه  و استفاده از متد های Super Learning  و تندخوانی حرفه ای بردارد و از اینرو گروه تخصصی مطالعه شریف خود را متعهد کرده است همواره پیشرو باشد ، خلاق بیندیشد و کیفیت خدمات ارائه شده را به گونه ای بالا ببرد که برای اغلب موسسات رقابت تقریبا غیر ممکن باشد .
گرایش ما به سوی طراحی دوره هایی است که در آن خلاقیت ، انعطاف پذیری و به روز بودن با هم توام شوند. این روش زندگی ماست .باور ما پیگیری تمام جنبه های مختلف زندگی با یک اشتیاق برابر است .
کار ، آموزش ،عشق ، خانواده ، خلاقیت و دوستی...
هر روز داستان جدید دیگری است.

چشم انداز: مرکز آموزشی متمایز، پیشرو و خلاق
ماموریت سازمانی: پرورش انسانهای متخصص برای رقابت در کلاس جهانی
ارزش های سازمانی: اتکال به خداوند ، احترام  به حقوق دیگران ، نظم و مسئولیت پذیری
شعار سازمانی: با ما متمایز شوید.

 

مطالعه شریف در یوتیوب

http://motalesharif.com