کمپین کتابخوانی

کسب و کار و کارآفرینی

2015-07-22
سعیدمحمدی

موفقیت شغلی

موفقیت نامحدود شغلی چطور امسال را به سالی برای موفقیت شغلی و درخشش تبدیل کنیم؟ در مطالبی که قبلاً نوشته بودم درباره اهمیت این‌که امسال را […]
2015-07-21
سعید محمدی

توازن بین کار و خانواده

چگونه بین همسر و شغلمان توازن ایجاد کنیم؟ رازهای ایجاد تعادل بین زندگی زناشویی وزندگی شغلی برقراری یک تعادل پایدار بین وظایف سخت‌کاری وزندگی شخصی برای […]
2015-07-17
سعید محمدی

راه های موفقیت شغلی

راه های موفقیت شغلی برای موفقیت در شغلتان هرگز در برابر رئیس خود این 10 کلمه را به زبان نیاورید! روابط کاری شما با رئیس و […]