کمپین کتابخوانی

تندخوانی فانتوم,

2015-05-21
عوامل موثر در یادگیری

عوامل مؤثر در یادگیری

عوامل مؤثر در یادگیری مقدمه یادگیری (learning) یک فرآيند است. در هر فرآيندي عوامل و متغیرهایی در حال تعامل‌اند. نوع و شدت تعامل، تغییرات گوناگونی را […]
2015-04-03
مطالعه شریف-تندخوانی-سعید محمدی

سیستم سازی آموزش برای انسان 2020

 سیستم سازی آموزش برای انسان 2020  سیستم سازی آموزش برای انسان 2020 برای افزایش بازدهی و عملکرد خود می‌توانید مجموعه‌ای از تکنیک‌ها را مورداستفاده قرار دهید […]
2015-04-02
کوچک های بزرگ-مطالعه شریف

کوچک‌های بزرگ|مطالعه شریف

کوچک‌های بزرگ کوچک‌های بزرگ: شاید یکی از مهم‌ترین قاعده‌های این کتاب و تمامی کتاب‌های انگیزه‌بخش جهان این نکته باشد که پاداش‌های بزرگ در اثر فعالیت‌های بسیار […]
2015-04-02
مطالعه شریف-تندخوانی

اندازه‌گیری با خط کش

اندازه‌گیری با خط کش اندازه‌گیری با خط کش: یک ماه به خود فرصت دهید تا این عادت را اندازه‌گیری کنید. اگر روزی یک ساعت درزمینه‌ی کاری […]