کمپین کتابخوانی

تمرکز

2015-07-01
سعید محمدی

ایروبیک ذهن

ایروبیک ذهن به ارتباط افزایش تجربیات روزانه و ضعیف‌تر شدن حافظه آگاه باشید از وقتی‌که شما به دنیا می‌آیید اطلاعات زیادی در ذهن شما ذخیره می‌شود […]
2015-05-21
عوامل موثر در یادگیری

عوامل مؤثر در یادگیری

عوامل مؤثر در یادگیری مقدمه یادگیری (learning) یک فرآيند است. در هر فرآيندي عوامل و متغیرهایی در حال تعامل‌اند. نوع و شدت تعامل، تغییرات گوناگونی را […]