کمپین کتابخوانی

تقویت حافظه و استرس,

2015-07-16
سعید محمدی

چگونه سریع به یاد آوریم؟

چگونه سریع به یاد آوریم؟ تقویت حافظه به‌سرعت فانتوم چگونه سریع‌تر ازآنچه تصور می‌کنیم  مطالب را یادآوریم؟ از اینکه این مقاله را می‌خوانید متشکرم. می‌دانم چقدر […]
2015-07-06
سعید محمدی-

به چالش کشیدن ذهن!!!

به چالش کشیدن ذهن!!! با تجارب تازه و بکر ذهنتان را به چالش بکشید. وقتی شما ذهنتان را به چالش می‌کشید تا به راه‌های جدید فکر […]
2015-06-17
مغز انسان۲۰۲۰

مغز انسان 2020

مغز انسان 2020 مغز انسان 2020: در برابر ذهن آدمی احساس دچار بهت و حیرت می‌شوم. خداوند این شگفت‌انگیزترین و بهت‌انگیزترین هدیه را به همه انسان‌ها […]
2015-06-13
ذهن خوب

حافظه خوب

حافظه خوب بسیاری از ما داشتن حافظه‌ای خوب را امری مسلم و بدیهی می‌دانیم، اما واقعیت این است که بدون وجود آن، رشته همه‌چیز را گم […]